hygiena a bezpečnosť

V spoločnosti FOOD TIME pracujeme v hygienicky čistom a kontrolovanom prostredí, naši zamestnanci sa denne podstupujú kontrolám zdravotného stavu, pracujú v jednorazových ochranných odevoch a dbajú na hygienické zásady a postupy. 


Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 sme taktiež prijali extra opatrenia a zamerali sme sa ešte viac na intenzívnu kontrolu dodržiavania hygienických predpisov, ako v kuchyni,

tak i na jednotlivých výdajoch.

V súvislosti s opatreniami prebiehajú nasledujúce aktivity:
- Dôkladnejšia a častejšie dezinfekcia priestorov výdaja
- Dôkladnejšia dezinfekcia tácok, príborov a skla
- Zvýšená kontrola hygienických návykov personálu


V rámci vyššej účinnosti zvolených postupov by sme radi požiadali stravníkov o súčinnosť a zvýšenú hygienu

pri príchode na obed.

© Copyright 2018 - SpicyBrown s.r.o.