top of page

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Momentálna situácia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 viedla k značným obmedzeniam, ktoré sa dotkli zamestnávateľov, samospráv, prevádzkovateľov jedální a majiteľov reštaurácií.
V spoločnosti FOOD TIME pracujeme v hygienicky čistom a kontrolovanom prostredí. Naši zamestnanci sú pravidelne testovaní, pracujú v ochranných odevoch a dbajú na hygienické zásady a postupy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 sme taktiež prijali extra opatrenia a zamerali sme sa ešte viac na intenzívnu kontrolu dodržiavania hygienických predpisov, ako v kuchyni, tak i na jednotlivých výdajoch.

 

V súvislosti s opatreniami prebiehajú nasledujúce aktivity:

  • Dôkladnejšia a častejšie dezinfekcia priestorov výdaja

  • Dôkladnejšia dezinfekcia tácok, príborov a skla

  • Zvýšená kontrola hygienických návykov personálu

bottom of page